Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Με «περιφερειακές πλατφόρμες» εκτός συνόρων προσπαθεί να φρενάρει τις μεταναστευτικές ροές η Ε.Ε.

Στη σύσταση «περιφερειακών πλατφόρμων αποβίβασης», που θα αποφασίζουν επί των αιτήσεων ασύλου πριν οι αιτούντες φτάσουν στην Ευρώπη θα συμφωνήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα.

Αυτό προκύπτει από προσχέδιο της Συνόδου της 28/29 Ιουνίου, που περιήλθε στην κατοχή του Reuters. Τέτοιου είδους κέντρα θα μπορούσαν να στηθούν στη Βόρεια Αφρική, όπως εξήγησαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο. «Οι πλατφόρμες θα προσφέρουν ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων και θα διακρίνουν ανάμεσα στους οικονομικούς μετανάστες και εκείνους που ε΄χουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, προκειμένου να περιοριστούν τα κίνητρα για επικίνδυνα ταξίδια» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο.

Σε μία απάντηση στο τελεσίγραφο του Ζεεχόφερ προς την Άγκελα Μέρκελ το προσχέδιο αναφέρει πως «δευτερεύουσες μετακινήσεις αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών- μελών θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Συστήματος Ασύλου. Τα κράτη- μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία εσωτερικά νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, προκειμένου να εμποδίζουν τέτοιου είδους μετακινήσεις και να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους προς το στόχο αυτό».