Μεϊκόπουλος διεκδίκησε, Χαρίτσης υπέγραψε και φέρνουν στην Μαγνησία 10 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά, οδικά έργα και εγκαταστάσεις

Αφορά στην ένταξη 5 νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπογράφεται απόφαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση με την οποία εγκρίνεται ποσό 10.000.000 ευρώ για την Μαγνησία που αφορά εργασίες – προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και αντιπλημμυρικού δικτύου της και λοιπών εγκαταστάσεων.

Είναι μια απόφαση που κινείται προς την γενικότερη προσπάθεια οχύρωσης των πολιτών έναντι έκτακτων καιρικών και όχι μόνο φαινομένων.

Το ποσό αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και θα περιληφθεί στην τροποποίηση 1 της ΣΑΕΠ 517

Η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση που υπογράφεται αφορά στην ένταξη 5 νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

*   ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ , Π/Υ 10.000.000,00 €
*   ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Π/Υ 10.000.000,00 €
*   ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Π/Υ  10.000.000,00 €
*   ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Π/Υ  10.000.000,00€
*   ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, Π/Υ  10.000.000,00 €

Μπορεί επίσης να σας αρέσει