Ο Μιτζικός διεκδικεί 160 χιλ. ευρώ για την συντήρηση – επισκευή του Ιατρείου στο Τρίκερι

Κατέθεσε πρόταση στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020”

Πρόταση κατέθεσε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020” για την συντήρηση- επισκευή του Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, η οποία συνεχίζεται ως εξής:

“Συγκεκριμένα , η πρόταση που υποβλήθηκε αφορά τη συντήρηση και επισκευή του Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου βάση μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ. Μιχάλης Μιτζικός δήλωσε: «Αξιοποιούμε πόρους που έχουν ως στόχο μέσω των προτάσεων την βελτίωση των υποδομών στα χωριά μας, όπως στην Τοπική Κοινότητα Τρικερίου”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει