Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 0,65%

Το ποσό των 812 εκατ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από την έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο 0,65%.

O Οργανισμός πραγματοποίησε δημοπραία εντόκων γραμματίων ύψους 625 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν συνολικά προσφορές 1,07 δισ. ευρώ, με τον συντελεστή κάλυψης να διαμορφώνεται έτσι στο 1,71 και να είναι υψηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουλίου.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.