Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ολομέλεια Εφετών σε περίπτωση εμπλοκής πολιτικών προσώπων

Σε ειδικό εφέτη ανακριτή θα ανατεθεί η υπόθεση της Novartis σε περίπτωση που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει επίκληση του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να συγκληθεί η Ολομέλεια Εφετών της Αθήνας και να αναλάβει την υπόθεση ειδικός εφέτης ανακριτής, λόγω της σπουδαιότητάς της.

Την Ολομέλεια Εφετών είτε θα συγκαλέσει ο προϊστάμενος του Εφετείου, επικαλούμενος το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, είτε θα ζητήσουν τη σύγκλησή της 20 Εφέτες από τον προϊστάμενο του Εφετείου Αθηνών, για να κριθεί δια ψηφοφορίας εάν πρέπει ή όχι να ανατεθεί η υπόθεση σε Εφέτη Ανακριτή.

Ήδη, για την σύγκληση της Ολομέλειας έχουν συγκεντρωθεί 16 υπογραφές, αλλά το θέμα «πάγωσε» προσωρινά, εν όψει της αυριανής συνεδρίασης της Βουλής.

Το άρθρο 29 του

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:

«1. Το δικαστήριο των εφετών συνεδριάζοντας ως συμβούλιο σε ολομέλεια με την παρουσία και του εισαγγελέα έχει το δικαίωμα να ακούει τις ανακοινώσεις μέλους του (άρθρο 37) και να παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα να κινήσει την ποινική δίωξη.
2. Εχει ακόμα το δικαίωμα να διατάξει τον εισαγγελέα εφετών να κινήσει ποινική δίωξη για κάθε έγκλημα και για κάθε υπαίτιο, αν αυτή έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών.
3. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 2 ένας από τους εφέτες, που τον ορίζει η ολομέλεια, εκπληρώνει καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση και ή ενεργεί ο ίδιος κάθε ανακριτική πράξη ή αναθέτει την ενέργειά τους στον ανακριτή πλημμελειοδικών. «Ο εφέτης, που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή.» Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
4. Για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρα 235 – 263α ΠΚ) καθώς και για τα εγκλήματα που τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει, εφόσον έχουν τελεσθεί από δικαστικό λειτουργό και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, όπως και για τα συναφή με αυτά κακουργήματα ή πλημμελήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης τους, αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Η προκαταρκτική εξέταση για τα ανωτέρω εγκλήματα διενεργείται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους κατά τόπον Εισαγγελείς Εφετών ή Πρωτοδικών. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, μετά από παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση. Για την ανάκριση των εγκλημάτων αυτών ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ως ανακριτής Πρόεδρος Εφετών ή Εφέτης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό τους προαχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. Αν ο δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Εφετείο ή στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα παραπάνω εγκλήματα, δύναται, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, να μετατεθεί σε άλλο Εφετείο ή Εισαγγελία Εφετών, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 136 στοιχ. ε’ και 137 Κ.Π.Δ.».

Πάντως, η τέως πρόεδρος του Αρείου Πάγου και νυν προϊστάμενη στο νομικό γραφείο του Πρωθυπουργού Βασιλική Θάνου, χαρακτηρίζει «μη νόμιμο το αίτημα για σύγκληση της ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών», διευκρινίζοντας ότι «οι ανακριτές διαφθοράς, όπως και οι εισαγγελείς διαφθοράς είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας για τη διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τον νόμο 4022/2011».