Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

oslo_ekriksi9-1176