Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.