Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά τη θεομηνία: Να σεβόμαστε τη φύση, είναι το κοινό μας σπίτι

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέβη σε μια δήλωση-στήριξης σχετικά με τις κατασοτρφικές πλημμύρες στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε πως: «Εις αυτήν την συγκλονιστικήν στιγμήν διά τους κατοίκους της Αττικής η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ευρίσκεται κοντά εις τας οικογενείας των θυμάτων και εις τους πληγέντας με την στοργή και την προσευχή της και παρακαλεί τον Δημιουργόν και Προνοητήν του παντός να επουλώση τας πληγάς των και να φυλάττη την περιοχήν και όλην την Ελλάδα από κάθε περαιτέρω κίνδυνον και απειλήν. Παραλλήλως, παρακαλεί όλα τα τέκνα της να σέβωνται και να προστατεύουν το φυσικόν περιβάλλον που είναι ο κοινός οίκος μας και να μη το καταστρέφουν ή το επιβαρύνουν πέραν της λογικής και εν μέτρω χρήσεως αυτού. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως γνωστόν, επί δεκαετίας, αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνσιν της ευαισθητοποιήσεως των ανθρώπων και καλεί όλους εις συστράτευσιν επί τω κοινώ αγαθώ».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει