Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Προθεσμία έως τις 26 Μαρτίου έχουν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για τους δασμούς.

Προθεσμία έως τις 26 Μαρτίου έχουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τις πιθανές επιπτώσεις από την επιβολή αμερικανικών δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Το ΕΒΕΘ υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις- μέλη του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναρτήσει ερωτηματολόγιο που επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ για την επιβολή πρόσθετων δασμών 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ιδιώτες οι οποίοι επηρεάζονται ή αναμένεται να επηρεαστούν από την αναγγελθείσα από τις ΗΠΑ αύξηση δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου καταγωγής ΕΕ ή από μέτρα εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που ενδέχεται να επιβληθούν σε αντισταθμιστική ισχύ και τα οποία θα προκαλέσουν προβλήματα στους Ευρωπαίους εισαγωγείς αμερικανικών αγαθών.

Το ΕΒΕΘ επισημαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της παραπάνω διαβούλευσης, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους εξαγωγείς, αλλά και για τις επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα επηρεαστούν από τυχόν Ευρωπαϊκά εμπορικά αντίμετρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ www.ebeth.gr.