Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

ΣΕΒ: Τι πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Τις ευκαιρίες για άντληση πρόσθετων κονδυλίων από την Ελλάδα, που δημιουργεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027- του πρώτου δηλαδή μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση- επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του.

Ο Σύνδεσμος θυμίζει τη διαχρονική συμβολή του κοινοτικού προϋπολογισμού στο ελληνικό ΑΕΠ και υπογραμμίζει ότι στη συζήτηση, που ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα στα ευρωπαϊκά όργανα για το νέο πλαίσιο, η Ελλάδα «πρέπει πάση θυσία να έχει θέση και ισχυρή φωνή».

Η διαπραγμάτευση συμπίπτει χρονικά με την επανένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο από τον προσεχή Σεπτέμβριο, δηλαδή την έξοδο από την «καραντίνα» των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα επιτήρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ο ΣΕΒ, η χώρα οφείλει να διαμορφώσει και να υποστηρίξει τη δική της στρατηγική πρόταση για το νέο προϋπολογισμό με στόχο «τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό προς μια οικονομία της παραγωγής, των εξαγωγών και της καινοτομίας».

Βάσει της πρότασης της Κομισιόν γίνεται μια προσπάθεια να στραφούν κονδύλια προς δράσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ικανότητας της Ευρώπης να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση των δράσεων υποστήριξης των νέων. Επιπλέον προτεινεται ο επαναπροσδιορισμός του μηχανισμού κατανομής των πόρων της Πολιτική Συνοχής, ώστε να μην γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά  να συνδέονται  με κριτήρια που αφορούν μεταξύ άλλων τη μετανάστευση, καθώς και να μετατοπιστούν πόροι σε έρευνα, εκπαίδευση, ψηφιακή οικονομία, επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,.

«Οι προτεινόμενες αυτές αλλαγές σηματοδοτούν, ιδανικά, για τη χώρα μας, η οποία είναι η 6η χώρα μεταξύ των 28 με τη μεγαλύτερη θετική συμβολή κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ της και διαχρονικά έχει ωφεληθεί σημαντικά από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (Διάγραμμα παρακάτω), μια πιθανώς ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων» εκτιμά ο ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται οργάνωση και αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικό το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ εδώ: