ΣΚΙΑΘΟΣ: Πρεβεζάνος διεκδίκησε, Χαρίτσης χρηματοδοτεί με σχεδόν 5 εκ. ευρώ νέα και σημαντικά έργα για το νησί

Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» το δίκτυο αποχέτευσης σε Κουκουναριές και Τρούλο, η κατασκευή 6 αντλιοστασίων, η επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και η εγκατάσταση νέων αγωγών για το δίκτυο της ΔΕΥΑ

Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στις 10 Μαΐου 2018, η ανταπόκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Πρεβεζάνου υπήρξε άμεση. Τα αιτήματα χρηματοδότησης της Δ.ΕΥ.Α. Σκιάθου με αριθ. πρωτ.2004/31-07-2018 και 2005/31-07-2018 κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και πλήρως τεκμηριωμένα στο αρμόδιο υπουργείο, με αποτέλεσμα στις 29/01/2019 (αριθ.πρωτ. 6073) και 31/01/2019 (αριθ.πρωτ. 7242) ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης να αποφασίσει την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» δύο μεγάλα έργα για το νησί μας, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, η οποία συνεχίζεται ως εξής:

“Στις 29/01/2019 αποφασίστηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης πόλης Σκιάθου», με ποσό χρηματοδότησης 970.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το έργο να περιλαμβάνει νέους αγωγούς συνολικού μήκους 6.634μ, εκ των οποίων τα 1722μ είναι η επέκταση προς Βασιλειά και τα 4.912μ είναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου. Επίσης περιλαμβάνει την αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων με την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης δυναμικότητας καθώς και κατασκευή αγωγού μεταφοράς συνολικού μήκους 1.335μ προς το φρέαρ Φτελιάς εντός νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 50m3. Επιπλέον περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλιοστασίου και τον κατάλληλο αυτοματισμό λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Στις 31/01/2019 ακολούθησε η ένταξη του έργου με τίτλο «Έργο αποχέτευσης και επέκτασης ΕΕΛ περιοχής Κουκουναριών-Τρούλου Σκιάθου με ποσό χρηματοδότησης 3.780.000 ευρώ και αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Κουκουναριών και Τρούλου Σκιάθου συνολικού μήκους 10.195μ, την κατασκευή 6 αντλιοστασίων, την κατασκευή έργων επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για την αύξηση δυναμικότητας της από 2000 IA σε 5000 IA και την αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Ακόμη, στο έργο περιλαμβάνονται και οι εργασίες για τη σύνδεση των αντλιοστασίων με τη ΔΕΗ.

Τα δύο έργα αφορούν μέρος των σημαντικότερων υποδομών του τουριστικού προορισμού που λέγεται Σκιάθος, συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος του νησιού μας, αλλά και στη προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για ακόμη μία φορά οι κασσάνδρες διαψεύθηκαν, ενώ οι «Μετά Χριστόν Προφήτες» αυτογελοιοποιήθηκαν”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει