Στόχοι και εμπόδια στα stress tests

Συνάντηση με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εν όψει της έναρξης των stress tests θα έχουν αύριο ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας, οι υποδιοικητές και υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της ΤτΕ.

Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο οι τράπεζες θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία που θα αποστείλουν στον SSM για την έναρξη του τεστ αντοχής, το οποίο θα έχει μία επόμενη φάση αποστολής κρίσιμων στοιχείων στα τέλη Μαρτίου. Η έναρξη του stress test θα συμπέσει με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι έχει νομοθετηθεί να ξεκινήσουν στις 21 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι η πλήρης εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι το βασικότερο προαπαιτούμενο προς κλείσιμο μέχρι το Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου.

Στο περιβάλλον αυτό, δεδομένης και της μεταβλητότητας των αγορών, στη συνάντηση των τραπεζιτών με τη διοίκηση της ΤτΕ θα γίνει μία κρίσιμη αποτίμηση των συνθηκών με τις οποίες οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στα stress tests. Η έμφαση θα δοθεί στην πορεία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στη δυνατότητα εισπράξεων οφειλών ή ανάκτησης ενεχύρων από τις τράπεζες, στοιχεία καθοριστικά για τη μελλοντική κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών.

Όπως αναμένεται να τονίσει στους τραπεζίτες ο διοικητής της ΤτΕ, ο στόχος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τα δύο επόμενα έτη αυξάνεται σημαντικά. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο το νέο θεσμικό πλαίσιο και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, η διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων και η μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη δευτερογενή αγορά.

Επιβάλλονται, επίσης, δραστικές αποφάσεις για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, την αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και οριστική λύση για τις μη βιώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν επιτύχει υπέρβαση των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο δ’ τρίμηνο του 2017. Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών μειώθηκε 2,4% και 5,5% συγκριτικά με το τέλος του Ιουνίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, φθάνοντας στα 100,4 δισ. ευρώ ή το 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, όταν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, η μείωση που έχει επιτευχθεί είναι κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια

Μέχρι και το εννεάμηνο 2017, η δημιουργία νέων ροών μη εξυπηρετούμενων δανείων (8,1 δισ. ευρώ) ξεπέρασε τις πιστώσεις που είχαν καθυστέρηση στο παρελθόν αλλά άρχισαν πάλι να εξυπηρετούνται (5,3 δισ.). Περίπου το ήμισυ (45,5%) των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφορά συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούν το 24,5% και τα δάνεια με βραχύτερη (ή και καμία) καθυστέρηση, τα οποία θεωρούνται παρ’ όλα αυτά ως αβέβαιης είσπραξης, αποτελούν το 30,1%. Περίπου 14,3 δισ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα αφορούν δάνεια για τα οποία οι δανειολήπτες έχουν αιτηθεί νομική προστασία (9 δισ. στεγαστικά και 3,3 δισ. καταναλωτικά).