Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Σύμπραξη Kοινωφελών Ιδρυμάτων με χρηματοδότηση 24 δράσεων

Τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για τη στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντικτύπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων καθώς και η δημόσια πρόσκληση για τις χρηματοδοτήσεις του τρίτου κύκλου του Προγράμματος παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 22 Μαρτίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο παρουσία εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος (2017/2018), τέσσερα κοινωφελή ιδρύματα συνεργάστηκαν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 19 δράσεις διάρκειας έως 12 μηνών με ποσό έως 5.000 ευρώ έκαστη, οι οποίες υλοποιήθηκαν από μικρού και μεσαίου μεγέθους οργανώσεις της ΚτΠ σε τρεις θεματικές, ως ακολούθως:

  • 8 δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση,
  • 8 δράσεις υποστήριξης ατόμων Τρίτης Ηλικίας με χρηματοδότηση του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος και
  • 3 δράσεις υποστήριξης οργανισμών παιδικής προστασίας με χρηματοδότηση του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope.

Παράλληλα, οι επιλεγείσες οργανώσεις συμμετείχαν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo. Το Social Dynamo είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων, που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Οι 19 δράσεις υλοποιήθηκαν σε 7 διαφορετικούς νομούς της Ελλάδας με τον συνολικό αριθμό ωφελούμενων του προγράμματος να ξεπερνά τους 8.700, ενώ οι οργανώσεις ενδυναμώθηκαν μέσα από 30 εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 136 ώρες mentoring από το Social Dynamo. Το Πρόγραμμα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα δράσεων από καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ΑμεΑ και πρότυπα διαγενεακά προγράμματα για ηλικιωμένους και παιδιά μέχρι πρωτοβουλίες πρόληψης κοινωνικής θυματοποίησης παιδιών.

Στον τρίτο κύκλο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» (2018/2019) αυξάνεται ο αριθμός των υποστηριζόμενων δράσεων σε 24 καθώς θα συμμετέχουν, επίσης, ως χρηματοδότες, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Η σχετική δημόσια πρόσκληση απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει