Τα βήματα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος σε 12 δόσεις

Tην καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 12 μηνιαίες δόσεις επιλέγουν χιλιάδες φορολογούμενοι που έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά.
Σήμερα, 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος του 2018 και από αύριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν στο σύνολό τους ή δεν ρυθμίστηκαν.
Σημειώνεται πως η πληρωμή του φόρου εισοδήματος είναι καθορισμένη να εξοφληθεί σε τρείς διμηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Όμως, με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε 12 δόσεις.
Για την ένταξη στη ρύθμιση των 12 δόσεων, η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται από την οθόνη του υπολογιστή, μέσα από τα ακόλουθα 12 βήματα:

  1. Να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν κλικ στον «Λογαριασμό μου» εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα.
  2. Να “πατήσουν” την επιλογή «Εφαρμογές» προκειμένου να εντοπίσουν τη εφαρμογή που αφορά τη «Ρύθμιση Οφειλών».
  3. Να επιλέξουν τη ρύθμιση Ρ2 «Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν.4152/2013».
  4. Στη συνέχεια, να κάνουν κλικ στην «Υποβολή Νέας».
  5. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η σχετική σελίδα της ρύθμισης με τα ατομικά στοιχεία του φορολογούμενου, την επιλογή της ρύθμισης και τα ποσά υπό ρύθμιση.
  6. Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία: α) ο αριθμός των δόσεων που επιθυμεί κανείς, στοιχείο το οποίο θα καθορίσει τόσο το ποσό της δόσης όσο και το τελικό ποσό πληρωμής εξαιτίας των επιβαρύνσεων. β) Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα γ) οι πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις και δ) οποιοδήποτε αναμενόμενο μελλοντικό εισόδημα. Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα εμφανισθούν τόσο το πληρωτέο ποσό στο τέλος των 12 δόσεων όσο και το ποσό της κάθε δόσης της ρύθμισης.
  7. Στην επόμενη τελευταία σελίδα εμφανίζεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση της οικονομικής κατάστασης. Στη δήλωσή αυτή, θα πρέπει να τσεκαριστεί στο πεδίο 3 αν ο δηλών έχει υποβληθεί ή όχι σε διαδικασία πτώχευσης. Στο πεδίο 4 θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία που αφορούν την ύπαρξη: α) Ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα αν έχουν δηλωθεί εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στο Ε9 ή αν υπάρχουν δικαιώματα μη δηλωμένα, β) Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα. Κάντε κλικ αν έχετε μεταφορικά μέσα και οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο Ε1, πρόσφατα αποκτηθέντα κτλ Είδος, αριθμός νηολογίου/κυκλοφορίας, ποσοστό κτλ γ) Λοιπά περιουσιακά στοιχεία: Θα πρέπει να δηλωθούν: – Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, άλλες περιπτώσεις. – Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις . – Κινητά αξίας (π.χ. έργα τέχνης, συλλογές). δ) Λογαριασμούς σε τράπεζες, ταμιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα (ΙΒΑΝ).Τέλος στο πεδίο (ε) συμπληρώνονται τα στοιχεία της πάγιας εντολής με το σχετικό IBAN, ώστε να χρεώνεται η δόση της ρύθμισης απευθείας από το λογαριασμό αυτό στην τράπεζα.
  8. Στο τέλος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν κλικ στην ένδειξη «Υποβολή» και η αίτηση της ρύθμισης θα υποβληθεί για έγκριση στο Taxisnet.

Η ρύθμιση εγκρίνεται ακόμη και την ίδια ημέρα, ωστόσο για να είναι έγκυρη η ρύθμιση η πρώτη πληρωμή πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει στο τέλος του επόμενου μήνα, οπότε και θα αρχίσουν να τρέχουν κανονικά οι δόσεις. Οι δόσεις δεν είναι άτοκες αλλά επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει