Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Τα ξερά δαμάσκηνα μειώνουν την όρεξη

Επιστημονική έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Τεχνολογίας ΤροφίμωνΜονάδα Ανθρώπινης Διατροφής, αποκάλυψε μερικά σημαντικά διατροφικά στοιχεία, σχετικά με την κατανάλωση μικρών γευμάτων (σνακ) που περιλαμβάνουν ξηρά δαμάσκηνα.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εξεταστεί η υπόθεση ότι ένα πρόγευμα που περιλαμβάνει ξηρά δαμάσκηνα και καταναλώνεται ως σνακ πριν από ένα κύριο γεύμα μπορεί, σε σύγκριση με ένα ισοθερμιδικό και ίσου βάρους πρόγευμα με προϊόντα ψωμιού:

• να έχει εντονότερη βραχυπρόθεσμη επίδραση στο αίσθημα κορεσμού, όταν αυτό μετράται ως η επακόλουθη ad libitum κατανάλωση γεύματος,
• να προκαλέσει μεγαλύτερο κορεσμό, όπως αυτός υπολογίζεται μέσω οπτικών αναλογικών κλιμάκων (VAS- Visual Analogue Scales) και
• να μειώσει την όρεξη για επιδόρπιο που προσφέρεται μετά από ένα γεύμα

Σε αυτή την τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη, συμμετείχαν 45 υγιή άτομα φυσιολογικού βάρους, τα οποία ακολούθησαν και τα δύο πρωτόκολλα σίτισης. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων απέδειξε ότι όταν τα άτομα κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιλάμβανε ξηρά δαμάσκηνα, κατανάλωσαν μικρότερη ποσότητα επιδορπίου και είχαν συνολικά χαμηλότερη πρόσληψη ενέργειας (θερμίδων) όταν συνυπολογίζονται οι θερμίδες από το κύριο γεύμα και το επιδόρπιο.

Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι η αίσθηση πείνας, η επιθυμία και η πρόθεση για κατανάλωση τροφής, όπως υπολογίσθηκε με τη χρήση VAS (Visual Analogue Scales), ήταν χαμηλότερη σε όλο το χρονικό διάστημα μεταξύ του σνακ και του κύριου γεύματος, ενώ αντίθετα το αίσθημα του κορεσμού ήταν υψηλότερο.

Βασιζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα, η ερευνητική ομάδα κατέληξε ότι:

• όταν οι εθελοντές κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιελάμβανε τα ξηρά δαμάσκηνα, κατανάλωσαν μικρότερη ποσότητα επιδορπίου και είχαν συνολικά χαμηλότερη πρόσληψη ενέργειας συνυπολογίζοντας τις θερμίδες από το κύριο γεύμα και το επιδόρπιο.

• όταν οι εθελοντές κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιελάμβανε τα ξηρά δαμάσκηνα το αίσθημα πείνας καθώς και η επιθυμία και το κίνητρο για την κατανάλωση τροφής, όπως εκτιμήθηκαν με τη χρήση οπτικών αναλογικών κλιμάκων, ήταν χαμηλότερα σε όλες τις χρονικές στιγμές μεταξύ του μικρογεύματος και του κυρίου γεύματος.

• δεδομένου ότι η περιεκτικότητα των δύο διαφορετικών μικρογευμάτων σε μακροθρεπτικά συστατικά ήταν παρόμοια, η ικανότητα των ξηρών δαμάσκηνων να προκαλούν κορεσμό οφείλεται πιθανότητα στην συγκριτικά υψηλότερη περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες.

• συμπερασματικά, η ταυτοποίηση γευματικών συνηθειών αλλά και τροφίμων που μπορούν να προάγουν τον κορεσμό χωρίς να αυξάνουν σημαντικά τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη, αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική. Η προσθήκη ξηρών δαμάσκηνων σε ένα μικρογεύμα (σνακ) φαίνεται πως μπορεί αφ’ ενός να παρέχει στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αφ’ ετέρου να προάγει σημαντικά το αίσθημα κορεσμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει