Περιήγηση Tag

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ: ELIVI Hotels A.E.: «Ενεργήσαμε νόμιμα και εις γνώση του Δασαρχείου Σκοπέλου…”

"Ενεργήσαμε νόμιμα και εις γνώση του Δασαρχείου Σκοπέλου, το έγγραφο του οποίου είναι αποστομωτικό των ισχυρισμών του Δημάρχου. Κατόπιν αυτών, ο Δήμαρχος καθίσταται υπόλογος των ενεργειών του και θα πρέπει να παράσχει εξηγήσεις..."