Περιήγηση Tag

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΑΚΕ Καθηγητών Μαγνησίας: Αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της…

"Δεν είμαστε ενάντιοι σε όποια χορηγικά προγράμματα εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες... Η συντήρηση και λειτουργία του δημόσιου σχολείου, ο επαρκής εξοπλισμός των εργαστηρίων και γενικά η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων αποτελεί μέλημα…