Περιήγηση Tag

Δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού

Οι στόχοι της Περιφέρειας στον Τουρισμό για το 2020 -«Η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα με υποβρύχια…

Κ. Αγοραστός: «Με συνεργασίες και συνέργειες διαμορφώνουμε το δικό μας αυτόνομο αναπτυξιακό πρότυπο στον Τουρισμό» «Η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα με υποβρύχια μουσεία» Δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού με αύξηση στην επισκεψιμότητα και…