Περιήγηση Tag

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αχ. Μπέος: Σε ιδιώτη o εκσυγχρονισμός του οδοφωτισμού – Ας μας έδινε η κυβέρνηση τη δυνατότητα…

Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη φωτισμού για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων...