Περιήγηση Tag

ισχύς αδειών οδήγησης

Παρατείνεται η ισχύς αδειών οδήγησης – Κατόπιν ραντεβού οι αιτήσεις ανανέωσης στη Διεύθυνση…

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr: Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α3/23659/2693/29-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9Ω3Ψ465ΧΘΞ-ΟΣΑ), παρατείνονται αυτοδίκαια, λόγω των προσωρινών…