Περιήγηση Tag

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επέκταση κυρώσεων Ε.Ε. κατά Βόρειας Κορέας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξέτεινε τον κατάλογο των προσώπων και των νομικών οντοτήτων που θέτει στο στόχαστρο στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλλει σε βάρος της Βόρειας Κορέας...