Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή
Περιήγηση Tag

με στόχο την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων

ΕΥ:Πώς θα γίνει η μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών, με στόχο την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων, που εκτείνονται στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πετύχουν μια πιο…