Περιήγηση Tag

ΤΙΜΗΣΑΝ τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΥΡΛΑ

Τίμησαν τον Γιώργο Σούρλα για τους Άταφους Πεσόντες του Έπους του 1940

Γιώργος Σούρλας: "Οι ήρωές μας δεν περιμένουν μόνο τον τιμητικό ενταφιασμό, που άρχισε μετά από 78 χρόνια, αλλά κυρίως να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους για μια πατρίδα ελεύθερη και περήφανη..."