Το κράτος άνοιξε δρόμο διπλής κυκλοφορίας στην ιδιωτική ασφάλιση

Δύσπιστοι ως προς την βιωσιμότητα της δημόσιας ασφάλισης εμφανίζονταιοι έλληνες πολίτες, θεωρούν τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία μη ασφαλή και αναμένουν νέες μειώσεις στις συντάξεις. Τούτων δοθέντων στρέφονται προς τηνιδιωτική ασφάλιση τοποθετώντας την, ως 3η βασική προτεραιότητα σε πιθανή βελτίωση εισοδήματος, μετά την εκπαίδευση και την κάλυψη βασικών αγαθών επιβίωσης.

Μεταξύ άλλων, αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι είναι σαφώς καλύτερη η αξιοποίηση των εισφορών σύνταξης και υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, έχοντας γνώση των νέων αυστηρών ελέγχων και της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών από την ΤτΕ.

Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα «Ποσοτικής Ερευνας Αγοράς για τις Απόψεις & Αντιλήψεις στην Ασφαλιστική Αγορά σήμερα» της MRB που διεξήχθη για λογαριασμό της ΕΑΕΕ και που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Hellas Δημήτρης Μαύρος παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της ΕΑΕΕ Μαργαρίτας Αντωνάκη και του  Προέδρου της ΕΑΕΕ Δημήτρη Μαζαράκη, ο οποίος μετά τη παρουσίαση της έρευνας αναφέρθηκε στις 5 βασικές κινήσεις που δρομολογεί η ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα

•    86% των πολιτών εκτιμά ότι δεν είναι ασφαλή τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.
•    78% των πολιτών θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων θα επιδεινωθεί περαιτέρω.
•    84% των πολιτών φοβάται ότι τα ταμεία δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν επαρκείς συντάξεις στο μέλλον, ενώ το 89% αναμένει μείωση των κρατικών συντάξεων.
•    91% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα επαρκεί η σύνταξή του για να καλύψει τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στα χρόνια της σύνταξη.
•    7 στους 10 αναγνωρίζουν την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων υπηρεσιών υγείας μέσω της  ιδιωτικής ασφάλισης.
•    62% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από τις κρατικές παροχές υγείας.
•    Οι μισοί ερωτώμενοι εκτιμούν ότι είναι σαφώς καλύτερη η αξιοποίηση των εισφορών σύνταξης και υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ αντίθετα τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται πιο κατάλληλα από μόλις 1 στους 10.
•    Η γνώση των νέων αυστηρών μηχανισμών ελέγχου και της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών από την ΤτΕ έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς τις ασφαλιστικές εταιρείες

Στοχεύοντας στην βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη –ασφαλισμένο, η ΕΑΕΕ θέτει σε τροχιά την: ανάπτυξη του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλιστών στις αρχές του 2018, ενώ δρομολογεί τακτικές συναντήσεις και συχνή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την πρόληψη και επίλυση των προβλημάτων των καταναλωτών.

Παράλληλα, η ΕΑΕΕ σχεδιάσει την ανάπτυξη Δεικτών Κόστους Υπηρεσιών Υγείας, καθώς οι δείκτες που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ είναι ακατάλληλοι για την ένδειξη κόστους,

Επιχειρεί να διευρύνει την λειτουργία του Φιλικού Διακανονισμού στο κλάδο αυτοκινήτου με την ένταξη των ΕΠΥ αλλά και άλλων εταιρειών που βρίσκονται εκτός Φιλικού Διακανονισμού.

Προσθέτως, η ΕΑΕΕ έχει ξεκινήσει συνομιλίες με εταιρείες Οδικής Βοήθειας ώστε να καταλήξουν σε μία συμφωνία ελαχίστων προδιαγραφών και καλύψεων που προσφέρουν προς ασφαλισμένους.

Τέλος, να προωθηθεί τον θεσμό της Διαμεσολάβησης για την Επίλυση Διαφορών με στόχο οι διαφορές να επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές και να εξοικονομείται χρόνος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει