Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

ΤτΕ: Ελαφρώς αυξημένη η «όρεξη» νοικοκυριών και επιχειρήσεων για στεγαστικά και δάνεια προς μικρομεσαίες.

Σταθερή παρέμεινε εν πολλοίς το πρώτο τρίμηνο η συνολική όρεξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τραπεζικά δάνεια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αν και η ζήτηση ειδικά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε ελαφρά ανάκαμψη. Παράλληλα τόσο τα κριτήρια χορήγησης των δανείων όσο και οι όροι τους διατηρήθηκαν εν πολλοίς αμετάβλητοι. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αλλαγή στην εικόνα του δεύτερου τριμήνου.

Αναλυτικότερα όσον αφορά στα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, το πρώτο τρίμηνο τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά.

Αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου, αν και παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το επόμενο τρίμηνο η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, αν και αναμένεται μικρή περαιτέρω αύξηση της ζήτησης από τις ΜΜΕ.

Στα δάνεια προς νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Αμετάβλητοι ήταν και οι όροι.

Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ενώ η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2018, ενώ η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.