16η ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΥΡΩΠΗΣ