Περιήγηση Κατηγορίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Επέμβαση λεμφαδένα φρουρού με ραδιοσήμανση στην ΆΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Τα τελευταία χρόνια, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Χειρουργική Ογκολογία. Ο φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος επιχώριος λεμφαδένας ο οποίος δέχεται όλα τα κύτταρα άρα και τα καρκινικά...

Παρέμβαση της Ζ. Μακρή στον υφυπουργό Λιβάνιο ανοίγει τον δρόμο αποκατάστασης για το Φράγμα…

Μετά από συνεργασία της Ζέττας Μ. Μακρή, ανακοινώνεται ότι ανοίγει ο «δρόμος» για την αποκατάσταση μέρους του Φράγματος «Παναγιώτικο» με τη συνδρομή και υποστήριξη του Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιο...