Περιήγηση Κατηγορίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η ομιλία Αγοραστού στη Γ.Σ. της ΕΝΠΕ: “Σε μια θυελλώδη πενταετία, κάναμε σταθερά…

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός για μια θητεία-σταθμό που έθεσε τις βάσεις για τη μετάβαση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση: Δραστική ενίσχυση αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού και κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι νέες…