ΔΑΣ-ΟΤΑ Μαγνησίας: Να δοθούν αναδρομικά στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που υπέγραψε η ΠΟΕ-ΟΤΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών στις 3/8/2017 εντάχθηκαν στο μειωμένο ωράριο εργασίας και οι μόνιμες συναδέλφισες καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, που καθαρίζουν και τα αφοδευτήρια κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, το ίδιο έγινε και για τις συναδέλφισες καθαρίστριες αορίστου και ορισμένου χρόνου με την ΣΣΕ για τους αορίστου και ορισμένου που υπογράφηκε στις 6/8/2018.

Η ΣΣΕ για τους μόνιμους έχει έναρξη ισχύος την επομένη της έκδοσης σε ΦΕΚ ήτοι 29/8/2017,  η δε ΣΣΕ των αορίστου και ορισμένου από 1/1/2018 όπως αναφέρει η ΣΣΕ.

Σε αρκετούς Δήμους και ΝΠΔΔ δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν εξαρχής οι ΣΣΕ και χρειάστηκε μετά από πολλές πιέσεις να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος (ΑΔΑ 6Δ4Ι465ΧΘ7-0Ω5) στις 15/10/2018 προκειμένου να υπάρχει εφαρμογή των προβλέψεων των ΣΣΕ.

Οι συναδέλφισες όμως οι μεν μόνιμες σε αυτό το χρονικό διάστημα (μέχρι να βγει η εγκύκλιος) έχουν δουλέψει 354 ώρες παραπάνω από το ωράριο που προβλέπει η ΣΣΕ και η δε αορίστου και ορισμένου χρόνου 177 ώρες παραπάνω από ότι προβλέπει η ΣΣΕ. Δηλαδή έχουν παράσχει απλήρωτη εργασία που αντιστοιχεί σε περίπου 57 ημερομίσθια για τις μόνιμες και 29 ημερομίσθια για τις αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Σε όποιους Δήμους ή ΝΠΔΔ λοιπόν δεν εφαρμόστηκαν από την αρχή οι ΣΣΕ, θα πρέπει να ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ τις συναδέλφισες καθαρίστριες λόγω αναδρομικότητας της ΣΣΕ, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους που οι ειδικότητες τους εντάχτηκαν για πρώτη φορά στο 32ωρο (όπως οι μάγειρες κλπ).

Δήμαρχοι και υπηρεσίες που αρνούνταν πεισματικά εδώ και ένα χρόνο να εφαρμόσουν τις ΣΣΕ ας βρούν και το τρόπο να πληρωθεί η απλήρωτη εργασία που παρείχαν όλοι οι συνάδελφοι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει