Περιήγηση Tag

“ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ”

“Δελτίο θυέλλης” Σούρλα για κυβερνητική ανοχή στους φορολογικούς παραδείσους

"Είναι προφανές ότι όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, τα οχήματα της νομότυπης διαπλοκής στους φορολογικούς παραδείσους θα συνεχίζουν προκλητικά την δράση τους σε βάρος των φορολογουμένων πολιτών..."